Information om Föreningen Spiran Linköping

Föreningen Spiran Linköping är en

spiritualistisk ideell förening

– religiöst och politiskt obunden.


Spirans målsättning

Spiran vill med sin livsåskådning verka/vara ett forum för frågor av andlig och spiritualistisk karaktär samt ge social samvaro och kunna ge stöd i den andliga utvecklingen.

Spiran vill framhålla människans personliga ansvar för tankar, ord och gärningar samt medverka till en fördjupad uppfattning om livets betydelse.


Spirans Policy för föreningens seanser

Spiran har sedan många år en policy vid genomförandet av våra seanser.

Vi vill medverka till en värdig inramning för både våra gästande medium och för våra besökare.

Ca 14.45 hälsar vi välkomna och sitter sedan en stund i stillhet och lyssnar på musik.

Ingen uttalad meditation, om man inte vill, utan en möjlighet att landa i stunden och lämna det vardagliga vid sidan om samt stilla ner kroppen.

Den är också viktig för att bygga upp positiva energier för vårt gästande medium att arbeta i, att ställa sig på scenen i en lugn och rogivande miljö, för att arbeta med andevärlden, för att lämna budskap, råd och vägledning på olika sätt.

Om du har synpunkter på detta prata med någon av oss!


Verksamheten

Verksamheten består i huvudsak av seanser, föredrag, medlemsmöten, årsmöte med efterföljande programpunkt.

7 st träffar vår och 7 st höst.

Ibland någon extra träff för medlemmarna.


Spiran kan förmedla kontakter till personer, som kan erbjuda meditationer, sittningar, healing och kurser/grupper som hör till den andliga utvecklingen.


Våra aktiviteter är öppen för alla (gäller inte medlemsmöten).

Åldersgräns 18 år enligt våra stadgar.


Starttid

Seanser börjar kl. 14.45, övriga träffar anges varje gång när de börjar.

Kassan stänger kl 14.40 vid seanser – vid övriga träffar anges tiden.

Om du aldrig varit på seans ber vi att du kommer kl 14.15-14.30 för information inför seansen.

Ingen förbokning om inget annat anges.


Avgifter/entré

Entré 100 kr medlemmar och 200 kr icke medlemmar, om inget annat anges.

Swish/QR-kod finns.


Medlemsavgiften är 200 kr/person och år – 120 kr efter 1/8 och året ut.

Rabatterad medlemsavgift för familjemedlem i samma hushåll på helårsavgiften.

Medlemsavgift betalas in till: Pg. 8327812-7 Föreningen Spiran

eller swish 1230426023 – redan medlemmar betalar senast 31/1 för att kunna gå in för medlemspris vid våra träffar.

OBS! Glöm inte skriva namn, adress och tel-nr! OBS!

Medlemskortet får du nästa gång du kommer till Spiran, så det är viktigt att du skriver ditt namn vid betalningen.

Program skickas ut till alla medlemmar vår och höst.


Adress

Vi träffas på Fontänen Vagnhallen, Västra vägen 32, Linköping (om inget annat anges i programmet)

Hemsida: www.spiranlinkoping.se. Facebook: Föreningen Spiran

Frågor och undringar: spiran.linkoping43@gmail.com


Parkering

P-platser finns i P-huset Akilles alldeles bredvid. Gratis parkering söndagar kl. 11-17.


Om medium/föredragshållare får förhinder försöker vi alltid hitta ersättare.

Meddelande om ändring läggs in på vår Hemsidan, Spirans Facebooksida samt till de mail-adresser som vi har.

Meddela gärna din mail-adress, om vi inte har den, så kan vi ge den information vi behöver få ut.