Söndag 10/9 FÖREDRAG Kristove Sanchez Rueda

Söndag 10/9 kl. 15.00 FÖREDRAG med Kristove Sanchez Rueda, Kisa.

Föreningen Spiran har idag haft ett intressant föredrag hållet av Kristove.

Vi fick bl.a. prova på och lära oss om hur viktigt det kan vara med återhämtning för den egna hälsan .

Dessutom bjöd han på flera egna erfarenheter av sin tid i TV4-programmet Robinson för några år sedan.

Nedan en bild från dagen med en del av Kristoves information.