Vårens program i Spiran 2024

Våren 2024

Programmet har nu avslutats 5/5.

Nu fortsätter vi våra bokningar för hösten och sammanställning av höstens program för utskick till Spirans medlemmar i mitten av augusti.

Den 25/8 börjar vi igen med Seans.

Vill du ha ett program skickat till dig kan du maila och meddela detta: spiran.linkoping43@gmail.com