SPIRAN Linköping

STYRELSEN FÖR SPIRAN 2023

Detta är Spirans styrelse på 7 personer som valdes 2023

Gruppen som tillsammans med resurspersonerna ser till att vi får en fin stund tillsammans i Spiran.

Anitha Forslund

Ordförande

Tommy Axelsson

Ledamot/ansvarig för Caféterian

Ludde Isaksson

Vice ordförande

Marjot Rautio

Ledamot/

bokansvarig

Therése Regnér

Kassör

Agneta Hallenfors

Sekreterare

Ebon Anderson

Ledamot

Ansvarig för utsmyckning

Det här är våra resurspersoner

som hjälper till vid våra träffar

Eva Hedlund

Info för nya besökare/

bokansvarig

Valberedning

Ewa Axelsson

Ansvarig för Cafeterian

Valberedning

Marie Hedemo

Resurs för teknik och hjälp med nätet.