Meditationer hösten 2023 med Caroline Regnér som ledare.

Föreningen Spiran har under året 2023 erbjudit några tillfälllen med meditationer kvällstid utöver det ordinarie programmet.

Ledare har varit Caroline Regnér.

Meditationerna har varit i Fontänen och har haft ett antal deltagare - inte så många ibland och några flera vid andra tillfällen.

Ett uppskattat extrerbjudande till både medlemmar och icke medlemmar.

9/2, 23/2, 2/3, 16/3, 30/3, 30/8, 11/9, 28/9, 9/10 och 15/11 - ca 2 tim varje gång.

Stort tack till Caroline, som lotsat alla genom meditationerna och delat ut kloka ord att fundera på och ta till sig samt lyssnat på deltagarnas upplevelser.

Vid några tillfällen har det varit Trumma- och klangmeditation, vilket har uppskatts av de medverkande.

Hon har fått vackra blommor från Stilfloristerna i Linköping vid vår- och höstavslutningen.

Tack till er som varit med, en del flera gånger och andra någon gång.